Like Jitsu? Give us a star on ⭐ GitHub!

πŸ“œ Configuration

Configuration UI

πŸ‘©β€πŸ”¬ Extending Jitsu

Overview
Destination Extensions
Source Extensions
API Specs

Jitsu Internals

Jitsu Server

Google Analytics

Jitsu supports Google Analytics as a destination and sends data via Measurement protocol. All event fields after Mapping Step will be formatted as URL values and will be sent to Google Analytics with HTTP GET request.

Google Analytics destination supports only stream mode and should have mapping rules compatible with

Measurement protocol requirements

. See mapping below

Filtering events

For filtering events stream to prevent sending all events to GoogleAnalytics table_name_template is used. For more information see Table Names and Filters.

Configuration

Google Analytics destination config consists of the following schema:

destinations:
 my_google_analytics:
  type: google_analytics
  mode: stream
  google_analytics:
   tracking_id: UA-121905385-1
  data_layout:
   table_name_template: '$.event_type' #Optional. It is used for filtering events.
   mappings:
    keep_unmapped: false
    fields:
     - src: /event_type
      dst: /t
      action: move
     - dst: /aip
      action: constant
      value: false
     - dst: /ds
      action: constant
      value: false
     - src: /eventn_ctx/user/anonymous_id
      dst: /cid
      action: move
     - src: /user/anonymous_id
      dst: /cid
      action: move
     - src: /eventn_ctx/user/id
      dst: /uid
      action: move
     - src: /user/id
      dst: /uid
      action: move
     - src: /eventn_ctx/user_agent
      dst: /ua
      action: move
     - src: /user_agent
      dst: /ua
      action: move
     - src: /source_ip
      dst: /uip
      action: move
     - src: /eventn_ctx/referer
      dst: /dr
      action: move
     - src: /referer
      dst: /dr
      action: move
     - src: /eventn_ctx/utm/campaign
      dst: /cn
      action: move
     - src: /utm/campaign
      dst: /cn
      action: move
     - src: /eventn_ctx/utm/source
      dst: /cs
      action: move
     - src: /utm/source
      dst: /cs
      action: move
     - src: /eventn_ctx/utm/medium
      dst: /cm
      action: move
     - src: /utm/medium
      dst: /cm
      action: move
     - src: /eventn_ctx/utm/term
      dst: /ck
      action: move
     - src: /utm/term
      dst: /ck
      action: move
     - src: /eventn_ctx/utm/content
      dst: /cc
      action: move
     - src: /utm/content
      dst: /cc
      action: move
     - src: /eventn_ctx/click_id/gclid
      dst: /gclid
      action: move
     - src: /click_id/gclid
      dst: /gclid
      action: move
     - src: /eventn_ctx/click_id/dclid
      dst: /dclid
      action: move
     - src: /click_id/dclid
      dst: /dclid
      action: move
     - src: /eventn_ctx/screen_resolution
      dst: /sr
      action: move
     - src: /screen_resolution
      dst: /sr
      action: move
     - src: /eventn_ctx/vp_size
      dst: /vp
      action: move
     - src: /vp_size
      dst: /vp
      action: move
     - src: /eventn_ctx/doc_encoding
      dst: /de
      action: move
     - src: /doc_encoding
      dst: /de
      action: move
     - src: /eventn_ctx/url
      dst: /dl
      action: move
     - src: /url
      dst: /dl
      action: move
     - src: /eventn_ctx/doc_host
      dst: /dh
      action: move
     - src: /doc_host
      dst: /dh
      action: move
     - src: /eventn_ctx/doc_path
      dst: /dp
      action: move
     - src: /doc_path
      dst: /dp
      action: move
     - src: /eventn_ctx/page_title
      dst: /dt
      action: move
     - src: /page_title
      dst: /dt
      action: move
     - src: /eventn_ctx/user_language
      dst: /ul
      action: move
     - src: /user_language
      dst: /ul
      action: move
     - src: /conversion/transaction_id
      dst: /ti
      action: move
     - src: /conversion/affiliation
      dst: /ta
      action: move
     - src: /conversion/revenue
      dst: /tr
      action: move
     - src: /conversion/shipping
      dst: /ts
      action: move
     - src: /conversion/tt
      dst: /tt
      action: move

google_analytics

Field Type Description
tracking_id
(required)
string

Google Analytics Tracking ID. Can be taken from Google Analytics UI or from javascript pixel.